รวบรวมร้านอร่อย ๆ ไว้ให้คุณที่นี่

อรุณ ไร Aroon Rai

ประตูท่าแพ

Open daily: 11am – 9.30pm.

อัลเลโกร Allegro

สันกำแพง

11.30am–10.30pmvi.com

คั่วไก่ นิมมาน Kuakai Nimman

นิมมานเหมินทร์

Open daily: 9am–9pm.

ริมปิง วิลเลจ Rimping Village

วัตเกต

Open daily: 7am–10pm.

คาเฟ่ เดอ ลามูร์ Café de L’ Amour

ไนท์บาซาร์

Open daily: 8am-9pm.

ลานนา คาเฟ่ Lanna Café

วงแหวนรอบ 3 สันทราย

Open: 8 am – 5 pm. (Closed on Sunday)

คาเฟ่ แคนทารี Café Kantary Chiang Mai

นิมมานเหมินทร์

Open daily: 9am - 10pm.

เดค วัน Deck 1 Exotic Scene & Cuisine

ถ.เจริญราษฎร์ ริมน้ำปิง

7am–Midnight

สวนลุงธง Ginger Farm Chiang Mai

Mon-Fri 10am-6pm, Sat-Sun 9am-8pm

กาดคาเฟ่ Kad Café

ช้างคลาน

Open daily: 6am–10pm

ข้าว Afternoon Tea at Khao

Afternoon Tea : Open daily 1 pm - 5 pm

จีราโซเล่ Girasole

ศรีภูมิ

Breakfast: 8.30am-1pm, Main menu: 10am-11pm

บูริสโต้บาร์แอนด์คาเฟ่ Buristo Bar & Café

ศิริมังคลาจารย์

Open daily: 7am-midnight