รวบรวมร้านอร่อย ๆ ไว้ให้คุณที่นี่

อรุณ ไร Aroon Rai

ประตูท่าแพ

Open daily: 11am – 9.30pm.

อัลเลโกร Allegro

สันกำแพง

11.30am–10.30pmvi.com

คั่วไก่ นิมมาน Kuakai Nimman

นิมมานเหมินทร์

Open daily: 9am–9pm.

ริมปิง วิลเลจ Rimping Village

วัตเกต

Open daily: 7am–10pm.

คาเฟ่ เดอ ลามูร์ Café de L’ Amour

ไนท์บาซาร์

Open daily: 8am-9pm.

ลานนา คาเฟ่ Lanna Café

วงแหวนรอบ 3 สันทราย

Open: 8 am – 5 pm. (Closed on Sunday)

คาเฟ่ แคนทารี Café Kantary Chiang Mai

นิมมานเหมินทร์

Open daily: 9am - 10pm.

เดค วัน Deck 1 Exotic Scene & Cuisine

ถ.เจริญราษฎร์ ริมน้ำปิง

7am–Midnight

ซุยเซนเต Sui sen tei

Open daily: 10am – 2pm, 5.30pm – 10pm

สวนลุงธง Ginger Farm Chiang Mai

Mon-Fri 10am-6pm, Sat-Sun 9am-8pm

ริมใต้คิทเช่น Rim Tai Kitchen

Open daily: Cooking Class available Mon–Sat (Morning class 7am–12.30pm; Afternoon class 3pm–6pm) Thai Kitchen Live daily 7pm–9pm : Sunday Brunch : 12:00 pm - 3:30 pm

ห้องอาหารออกซิเจน Oxygen Dining Room

Open daily: 11.30am–2pm, 6pm–10pm 0-5393-1999